Living Lab -työkalupakki
tulosta

Living Lab -työkalupakki

Living Lab –työkalupakki kokoaa ADCHelsingin monivuotisen Living Lab –osaamisen, -ymmärryksen ja -kokemukset yhteen helppokäyttöiseen verkkopalveluun. Työkalupakki sisältää useita jokapäiväistä Living Lab –toimintaa helpottavia palveluita ja työkaluja. Niiden avulla Living Lab –operaattori voi olla yhteydessä loppukäyttäjiin ja aktivoida heitä tarvittaessa. Työkalupakkia voivat käyttää myös muut Living Labin sidosryhmät (kehittäjät, hyödyntäjät ja mahdollistajat) omien tarpeidensa mukaan sekä keskinäiseen kommunikointiin.

Työkalupakki kokoaa yhteen virtuaaliseen paikkaan yhden käyttöliittymän alle Living Labin tarvitsemat sähköiset palvelut ja työkalut. Työkalupakin keskeiset palvelut ja työkalut ovat:

  • roolin mukaiset käyttäjäoikeudet
  • joustavat ja monipuoliset tallennustyökalut eri dokumenteille
  • tietojen jakaminen oikeille käyttäjäryhmille oikeassa formaatissa
  • lisätyökalut raportointiin, kuten Webropol 2.0

Työkalupakki on tarkoitettu Living Lab –operaattoreille tehostamaan jokapäiväistä Living Lab –toimintaa.

ADCHelsinki toteuttaa myös avaimet käteen -periaatteella Living Lab-hankkeita sekä konsultoi tarvittaessa Living Lab -teemasta.

ADCHelsinki on kaupunginosien käyttäjälähtöisten palveluiden digitalisaation johtava osaaja jonka ydinosaamiseen kuuluu uusien innovatiivisten teknologiaratkaisujen edistäminen. Arjen tarpeiden muuttuessa merkittävästi, tulee digitaalisilla palveluilla olemaan yhä suurempi merkitys myös kaupunginosatasolla.