tulosta

Tutkimus ja tuotekehitys

Arabianranta-Kumpulaa kehitetään myös Living Lab -alueena, jossa voidaan yhteistyössä testata, kehittää ja tuotteistaa uusia teknologioita, palveluita ja toimintatapoja asukkaiden, elinkeinoelämän ja koulutuksen tarpeisiin. Alueella on toteutettu lähes kaksikymmentä erilaista kehityshanketta, joissa alueportaalia on käytetty tutkimusvälineenä. Hankkeet ovat olleet sekä lyhytkestoisia paikallisia että EU-tasolla tehtyjä monivuotisia tutkimusprojekteja. Arabianrantaa pidetäänkin yhtenä EU:n merkittävimmistä Living Lab -alueista.

Living Lab -konseptin kehitti professori William Mitchell (MIT Media Lab and School of Architecture). Hänen mukaansa käyttäjäkeskeisten tutkimusmenetelmien avulla voidaan aidoissa kotiympäristöissä (Living Labs) tunnistaa, rakentaa prototyyppejä, arvioida ja varmistaa moniulotteisia ratkaisuja, joita tarvitaan yhä enemmän evoluutiomaisesti muuttuvissa elämisen ympäristöissä. Living Labin merkitys on kasvanut ADC:n toiminnassa yhä enemmän.

Banner_member of ELLAiheeseen liittyviä linkkejä:
Arabianranta Living Lab -esittelyvideot – introduction videos

European Network of Living Labs

Forum Virium Helsinki

ADCHelsinki Oy:n yksi tavaramerkeistä ja alustoista on www.livinglabs.fi. Alustassa voi ylläpitää omaa ”living lab” kehityslaustaa tai kehittää uutta.