tulosta

Yritys

ADCHelsinki Oy
– digitaalisten käyttäjälähtöisten  kaupunginosapalveluiden  johtava osaaja

Korkea elämänlaatu on yhä suuremmassa roolissa tämän päivän ihmisten elämässä. Arjen tarpeet muuttuvat, ihmiset muuttuvat ja kaupungit muuttuvat -näin ollen myös kaupunginosakehittämisen on vastattava nykypäivän vaatimuksiin. Myös innovatiivisten ratkaisujen merkitys tulee nousemaan entisestään.

Kaupunginosakehittämisessä on koittanut uusi aika ja me olemme valmiita vastaamaan sen mukanaan tuomiin haasteisiin. Me tuomme digitaalisia palveluita, jotka helpottavat arkea ja tekevät käyttäjälähtöisyydellään arjen ongelmat helpommin ratkaistaviksi. Meille viihtyisyys tarkoittaa sekä toimivuutta että visuaalisuutta, mutta myös kustannusten huomioon ottamista. Kun me suunnittelemme kaupunginosien digitaalisia palveluita,  me otamme nämä tekijät huomioon, jotta asukkaamme saavat parasta mahdollista elämänlaatua.

Kaupungit kohtaavat tänä päivänä yhä enemmän erilaisia haasteita. Kaupunginosasuunnittelussa on otettava huomioon niin ikääntyvä väestö, ihmisten erilaiset tarpeet kuin myös ympäristötekijät. Käyttäjälähtöisyys, käytännönläheisyys, toimivuus sekä visuaalisuus ovat tekijöitä, joita tämän päivän ihmiset arvostavat ja joihin myös ADCHelsinki perustaa toimintansa.

ADCHelsinki on kaupunginosien käyttäjälähtöisten palveluiden digitalisaation johtava osaaja, jonka ydinosaamiseen kuuluu myös uusien innovatiivisten teknologiaratkaisujen edistäminen. Arjen tarpeiden muuttuessa merkittävästi, tulee digitaalisilla palveluilla olemaan yhä suurempi merkitys myös kaupunginosatasolla.